Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Vaktstjóri / Duty Manager

Laust er til umsóknar starf vaktstjóra (Duty Manager) í stjórnstöð Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Stjórnstöðin (Network Control Center/NCC) sér um að daglegur rekstur leiðakerfis Icelandair sé sem hagkvæmastur og að röskun flugáætlunar hafi sem minnst áhrif á viðskiptavini félagsins. Vaktstjóri stýrir daglegum störfum innan NCC og er samræmingaraðli þeirra aðila sem þar starfa. Næsti yfirmaður vaktstjóra er forstöðumaður NCC. 
 
Starfssvið:
Dagleg stjórn á leiðakerfi Icelandair
Stýra aðgerðum NCC vegna seinkana og annara frávika í rekstri leiðakerfis
Annast verkefni sem tengjast rekstri NCC
Vinna að úrbótaverkefnum og öðrum tilfallandi verkefnum sem tengjast rekstri leiðakerfis Icelandair
 
Hæfniskröfur:
Góð menntun sem nýtist í starfi
Frumkvæði og skipulagshæfileikar   
Góðir samstarfshæfileikar
Hæfni í ákvarðanatöku og mannlegum samskiptum
Þekking á starfsemi framleiðslusviðs Icelandair eða svipaðri starfsemi úr fluggeiranum
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg 
 
Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
 
Nánari upplýsingar:
Jón Mímir Einvarðsson, netfang: jonmimir@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, netfang:  starf@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá, óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 25. ágúst 2017. 
  
  
 

Sækja um starf

Sérfræðingur í tekjustýringu

Icelandair leitar að sérfræðingi í tekjustýringardeild á sölu- og markaðssviði. Deildin leitast við að hámarka arðsemi leiðarkerfis Icelandair og viðkomandi þarf því að hafa brennandi áhuga á tekjustýringu og aðgerðargreiningu.
 
Starfssvið:
Tekjustýring markaðar
Yfirumsjón með birgðastýringu
Vinnur að tekjuvernd (e. revenue integrity)
Greinir og túlkar sölu- og bókanaupplýsingar
Þróar og leiðir aðgerðir á sviði verðlagningar og birgðastýringar til að hámarka tekjur
Leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða
 
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í verk-, hag-, eða viðskiptafræði eða sambærilegum greinum
Framhaldsmenntun er æskileg
Góð ensku- og íslenskukunnátta
Framúrskarandi greiningarhæfni
Samskiptahæfni, hæfni til að vinna í hóp
Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Fróðleiksfýsn
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi. Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á að ná góðum árangri í starfi.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson, netfang: poa@icelandair.is
Þórdís Anna Oddsdóttir, netfang tao@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 31. ágúst 2017.

Sækja um starf

Skjölun og innsláttur tæknigagna

Laust er til umsóknar starf við skjölun og innslátt tæknigagna / Technical Records í tækniþjónustu Icelandair á Flugvöllum í Hafnarfirði.  
 
Starfssvið:
Skjölun og innsláttur á viðhaldsgögnum
Miðlun upplýsinga um tækni og viðhaldsgögn
Samskipti við viðskiptavini innan sem utan fyrirtækisins
 
Hæfniskröfur:
Stúdentspróf eða sambærileg menntun
Mjög góð enskukunnátta
Góð tölvufærni
Reynsla og þekking á skjalavistun er kostur
Jákvætt hugarfar, frumkvæði og rík þjónustulund
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Góð samstarfshæfni
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veitir:
Ásgeir Bjarni Lárusson, netfang: asgeirl@its.is
Áslaug Birgisdóttir, netfang: aslaugb@its.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 20. ágúst 2017.

 

Sækja um starf

Tækniþjónusta Icelandair óskar eftir málara til starfa

Tækniþjónusta Icelandair - ITS á Keflavíkurflugvelli óskar eftir málara til starfa

Við leitum að öflugum málara til starfa í stærsta flugskýli landsins. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í tæknivæddu, alþjóðlegu starfsumhverfi, þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Starfssvið:
Almenn málningarvinna á íhlutum flugvéla sem framkvæmd er á málningarverkstæði.
Málningarvinna í viðhaldsverkefnum flugvéla í skýli.

Hæfniskröfur:
Hafa lokið prófi frá viðurkenndum skóla í málaraiðn.
Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynlegt.
Áhugi á að ná árangri í starfi og metnaður til að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurð Á. Einarsson  sigurdurae@its.is.
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast útfylltar  með því að smella linkinn hér fyrir neðan "sækja um starf" eigi síðar en 20. ágúst 2017.

.
 

Sækja um starf

Flugmenn / Pilots 2018

English version here
 
Næstu inntökupróf verða haldin 5-9 júní 2017. Next assessment wil take place 5th -9 th june 2017.


ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR FLUGMÖNNUM TIL STARFA 2018
 
Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa. Í boði er áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða ¬vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun og hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).
Atvinnuflugmannsskírteini umsækjanda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA).
Krafa er um 300 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem flug¬stjóri. Umsækjendur með færri en 500 flugtíma þurfa að hafa lokið Jet Orientation Course (JOC).
Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf vorið 2018 og starfi til hausts 2018.
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
 
Með umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:
Afrit af gildu atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum
Afrit af gildri blindflugsáritun á fjölhreyfla flugvél
Afrit af gildu heilbrigðisvottorði
Afrit af gildu vegabréfi
Afrit af MCC skírteini
Afrit af JOC skírteini
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
Afrit af stúdentsskírteini eða sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
Nýtt sakavottorð (ekki eldra en 30 daga)

Á umsókn skal vera sundurliðun flugtíma sem hér segir:
Heildarfartími
Fartími sem kennari
Fartími í blindflugi
Fartími sem flugstjóri
Fartími á fjölhreyfla flugvél
Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
Fartími á þotu og skrúfuþotu
 
Umsóknarfrestur:
Opið er fyrir umsóknir.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef félagsins: www.icelandair.is/umsokn
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
 
Icelandair áskilur sér rétt til þess að endurkrefja umsækjanda um kostnað vegna þjálfunar hans ef ráðningarsambandi lýkur innan 36 almanaksmánaða frá ráðningu.
 
Fyrirspurnum svara:
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna I mth@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf