Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmaður í flugverndardeild

Icelandair óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í flugverndardeild félagsins.
 
Starfssvið:
Þátttaka í mótun flugverndaráætlunar Icelandair
Samskipti við flugafgreiðsluaðila og flugvallaryfirvöld varðandi flugvernd
Gerð þjálfunaráætlunar og kennsluefnis í flugvernd fyrir starfsfólk Icelandair
Eftirlit með að flugafgreiðsla flugvéla Icelandair sé í samræmi við gildandi flugverndarreglur og útgefna staðla
 
Hæfniskröfur:
Háskólamenntun er æskileg, sambærileg eða sérhæfð menntun kemur til greina
Þekking á flugverndarmálum og flugrekstri eða öryggistengdri starfsemi
Reynsla af gæðastjórnun er æskileg
Mjög góð enskukunnátta
Færni í ritun handbóka og verklagsreglna sem og góð tölvufærni

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Liðsmanni með mjög góða samskiptahæfileika sem finnst gott að vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veita:
Ólafur Ragnar Ólafsson, netfang: oro@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, netfang: starf@icelandair.is

Umsóknir óskar fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 26. október 2017.

Sækja um starf

Flugmenn / Pilots 2018

English version here
 
Næstu inntökupróf verða haldin 3-6 október 2017.  Next assessment wil take place 3rd-6th October 2017.


ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR FLUGMÖNNUM TIL STARFA 2018
 
Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa. Í boði er áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða ¬vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun og hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).
Atvinnuflugmannsskírteini umsækjanda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA).
Krafa er um 300 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem flug¬stjóri. Umsækjendur með færri en 500 flugtíma þurfa að hafa lokið Jet Orientation Course (JOC).
Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf vorið 2018 og starfi til hausts 2018.
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
 
Með umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:
Afrit af gildu atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum
Afrit af gildri blindflugsáritun á fjölhreyfla flugvél
Afrit af gildu heilbrigðisvottorði
Afrit af gildu vegabréfi
Afrit af MCC skírteini
Afrit af JOC skírteini
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
Afrit af stúdentsskírteini eða sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
Nýtt sakavottorð (ekki eldra en 30 daga)

Á umsókn skal vera sundurliðun flugtíma sem hér segir:
Heildarfartími
Fartími sem kennari
Fartími í blindflugi
Fartími sem flugstjóri
Fartími á fjölhreyfla flugvél
Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
Fartími á þotu og skrúfuþotu
 
Umsóknarfrestur:
Opið er fyrir umsóknir.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef félagsins: www.icelandair.is/umsokn
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
 
Icelandair áskilur sér rétt til þess að endurkrefja umsækjanda um kostnað vegna þjálfunar hans ef ráðningarsambandi lýkur innan 36 almanaksmánaða frá ráðningu.
 
Fyrirspurnum svara:
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna I mth@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf