Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf

SÉRFRÆÐINGUR Í TÆKNIGÖGNUM / TECHNICAL RECORDS SPECIALIST

SÉRFRÆÐINGUR Í TÆKNIGÖGNUM / TECHNICAL RECORDS SPECIALIST
 
Tækniþjónusta Icelandair á Flugvöllum Hafnarfirði óskar að ráða til sín sérfræðing í skjölun tæknigagna (Technical Records). Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa þekkingu á rafrænni skjölun, vera nákæmur og eiga auðvelt með samskipti því starfinu fylgir miðlun upplýsinga til  viðskiptavina innan og utan  fyrirtækisins.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi gott vald á töluðu og rituðu ensku máli, góða tölvu kunnáttu og hæfni í mannlegum samskiptum.
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og góða samskiptahæfileika.
Hafa ríka þjónustulund
 
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Liðsmanni með ríka þjónustulund sem hefur brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hefur gaman að vinna sem hluti af liðsheild.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknir óskast fylltar út eigi síðar en 20.febrúar 2016.
 
Nánari upplýsingar veitia:
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is  
 Ásgeir Bjarni Lárusson I asgeirl@its.is
 

Sækja um starf

Sölustjóri

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar að öflugum liðsmanni til starfa í varahlutadeild fyrirtækisins.
 
Starfssvið:
Sala og innkaup varahluta
Tilboðsgerð
Greining viðskiptatækifæra
Þjónusta við erlenda viðskiptavini
 
Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Áhugi á flugstarfsemi
Góð enskukunnátta
Góð tölvukunnátta
Lögð er rík áhersla á öguð og sjálfstæð vinnubrögð
 
Við leitum af jákvæðum og áhugasömum einstakilngi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út eigi síðar en 25. febrúar 2016.
 
Nánari upplýsingar veita:
Einar Már Guðmundsson einarmg@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir unasig@icelandair.is
 
 
 

Sækja um starf