crew on board

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Markaðsstjóri Icelandair í Skandinavíu

Laust er til umsóknar starf markaðsstjóra Icelandair á Norðurlöndum. Hlutverk markaðsstjórans er að fylgja eftir markaðsstefnu Icelandair í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Við leitum að lykilstjórnanda í stjórnendahóp fyrirtækisins innan sölu- og markaðssviðs. Starfsmaður vinnur náið með stjórnendum fyrirtækisins í stöðugri markaðsþróun, stjórnun og mælingum á markaðsárangri.
Starfið er á skrifstofu Icelandair í Kaupmannahöfn og heyrir beint undir svæðisstjóra Icelandair á Norðurlöndunum.
 
Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri markaðsdeildar Icelandair á Norðurlöndum
Skipulagning, þróun, innleiðing og eftirfylgni á markaðsherferðum Icelandair
Framkvæmd, greining og mælingar markaðsrannsókna
Samskipti við auglýsingastofur og aðra samstarfsaðila
Umsjón með vefsíðum Icelandair í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi
Rannsaka og meta  markaðs- og fjölmiðlatækifæri
Vinna að sameiginlegum verkefnum með öðrum svæðisskrifstofum Icelandair
Náin samvinna með markaðs- og viðskiptaþróunardeild Icelandair á Íslandi
 
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í markaðsfræði eða viðskiptafræði, eða sambærileg menntun, er skilyrði
Framhaldsmenntun er æskileg
Framúrskarandi kunnátta í a.m.k einu Norðurlandamáli - töluðu og rituðu.
Brennandi áhugi á markaðsmálum
Reynsla af alþjóðlegu markaðsstarfi er æskileg
Eiga auðvelt með samskipti og kynningar
Hæfni til að stjórna hópi starfsmanna
Sjálfstæði í vinnubrögðum, gott skipulag og hæfni í tímastjórnun er nauðsynleg
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og metnað til að ná góðum og árangri í starfi. 
 
Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. júlí 2015.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson, Mannauðsstjóri markaðs- og sölusviðs, poa@icelandair.is
Bjarni Birkir Harðarson, General Manager - Scandinavia, bbh@icelandair.is
Svali Björgvinsson, Framkvæmdastjóri - Starfsmannasvið, svali@icelandair.is
 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar 27. maí 2015.

Sækja um starf

Kennari hjá Tæknideild Icelandair


Ertu hæfileikaríkur leiðbeinandi? Geturðu útskýrt flókna hluti með gleði? Er þolinmæði einn af þínum mannkostum?

Ef eitthvað af þessu á við þig þá er laust er til umsóknar starf kennara hjá ITS. Starfið felst í að  taka virkan þátt í uppbyggingu og kennslustarfi kennsludeildar ITS.
Kennsludeild ITS er deild innan Icelandair Technical Services sem gegnir mikilvægu hlutverki í þjálfunarferli allra starfsmanna og lögð er áhersla á góðan starfsanda í deildinni.
 
Starfssvið:
Kenna verkferla fyrirtækisins, m.a. MOE (CRS procedures) CAME og önnur tilfallandi námskeið
Kenna námskeiðin Human Factors, Safety Management Systems og önnur öryggisnámskeið, s.s. Fuel Tank Safety, EWIS, o.fl.
Kennsla á Boeing 757, Boeing 737NG  og Boeing 767 réttindanámskeiðum, bæði hérlendis og erlendis
Undirbúa kennslu og kennsluefni fyrir ofangreint
 
Hæfniskröfur:
Flugvirkjamenntun með EASA Part 66 skírteini B1 eða B1/B2
Tegundaráritun á Boeing 737, 757 eða 767
Reynsla af flugvélaviðhaldi
CRS réttindi á einhverja af ofangreindum flugvélategundum er kostur
Vönduð vinnubrögð og jákvætt viðmót  eru nauðsynlegir kostir fyrir þetta starf
Mikilvægt er að geta unnið vel í hóp
Frumkvæði og dugnaður
 
Nánari upplýsingar veita:
Valgeir Rúnarsson I valgeirr@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á heimasíðu Icelandair, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en 26. maí 2015.

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf