crew on board

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmaður í flugverndardeild

Icelandair óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í flugverndardeild félagsins.
 
Starfssvið:
Þátttaka í mótun flugverndaráætlunar Icelandair 
Samskipti við flugafgreiðsluaðila og flugvallaryfirvöld varðandi flugvernd
Gerð þjálfunaráætlunar og kennsluefnis í flugvernd fyrir starfsfólk Icelandair
Eftirliti með að flugafgreiðsla flugvéla Icelandair sé í samræmi við gildandi flugverndarreglur og útgefna staðla
 
Hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Þekking á flugverndarmálum og flugrekstri eða öryggistengdri starfsemi
Reynsla af gæðastjórnun er æskileg
Mjög góð enskukunnátta
Færni í ritun handbóka og verklagsreglna sem og góð tölvukunnátta
 
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.  Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. 
 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 6. maí 2015.


 

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf

Tæknimenn hjá TRU Flight Training Iceland

TRU Flight Training Iceland leitar að tæknimönnum til starfa í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði. Í þjálfunarsetrinu er m.a. nýr fullkominn 757-flughermir þar sem flugmenn Icelandair og annarra flugfélaga þjálfa sína flugmenn. 
 
Starfssvið:
Þjónusta við viðskiptavini í þjálfun
Viðhald og rekstur flughermis
Viðhald og rekstur annars þjálfunarbúnaðs
Umbótaverkefni og þróun við uppbyggingu fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun sem nýtist í starfi, svo sem kerfisstjóranám, tölvunám og/eða rafeindavirkjun
Góð enskukunnátta er skilyrði
Góð tölvufærni
Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
Frumkvæði og sjálfstæði
 
Um vaktavinnu er að ræða.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2015.
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum í krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
 
Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Örn Gunnarsson, netfang: gudmundur@trusimulation.is 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 3. maí 2015.  Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Sækja um starf