Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmaður óskast - Flight Operations Engineering

Laust er til umsóknar starf í Flight Operations Engineering á flugrekstrarsviði.
Deildin er staðsett á aðalskrifstofu Icelandair og annast utanumhald um ýmis gögn, kerfi og staðla á flugrekstrarsviði, ásamt ýmsum öðrum verkefnum. 

Starfssvið: 
Umsjón með kerfum og stöðlum flugrekstrarsviðs
Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu og hleðslu flugvéla 
Samskipti við Samgöngustofu og erlenda samstarfsaðila
Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar

Hæfniskröfur:
Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði flugumsjónar, flugrekstrar eða önnur sambærileg menntun tengd flugrekstri
Æskilegt er að viðkomandi hafi bakgrunn úr flugheiminum
Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel)
Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni
 
Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson, netfang: birgir@icelandair.is
Pétur Ómar Ágústsson, netfang: starf@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 27. nóvember 2015.

Sækja um starf

Starfsmaður óskast á bókasafn flugrekstrarsviðs

Laust er til umsóknar starf á bókasafni flugrekstrarsviðs á Keflavíkurflugvelli.

Starfssvið: 
Uppfærsla handbóka og annarra gagna á bókasafni flugrekstrarsviðs
Skráning og eftirlit með flugumslögum félagsins
Uppfærsla og dreifing Jeppesen handbóka
Utanumhald um gögn vegna leiguverkefna
Önnur tilfallandi störf
 
Hæfniskröfur:
Góð menntun sem nýtist í starfi
Starfsreynsla við umsjón handbóka er æskileg
Góð enskukunnátta og tölvufærni er nauðsynleg
Frumkvæði, jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
Færni í samskiptum og samvinnu
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
 
Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Hér er um vaktavinnu að ræða þar sem unnið er á 12 tíma dagvöktum.
 
Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson, netfang: birgir@icelandair.is
Pétur Ómar Ágústsson, netfang: starf@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 27. nóvember 2015.

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Flugmannsstarf

OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR UM FLUGMANNSSTARF HJÁ ICELANDAIR 

Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til starfa. Leitað er
eftir flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun.
Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns
1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).
 
Atvinnuflugmannsskírteini umsækjenda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu á Íslandi eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu (EASA) í samræmi við kröfur EASA, flugöryggisstofnunar Evrópu.
  
Krafa er um 500 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem flugstjóri.
Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir
flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts 2016.
 
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
 
UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
Afrit af atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum, heilbrigðisvottorði
og vegabréfi
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
Nýtt sakavottorð
 
Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
Heildarfartími
Fartími sem kennari
Fartími í blindflugi
Fartími sem flugstjóri
Fartími á fjölhreyfla flugvél
Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
Fartími á þotu og skrúfuþotu 

Eingöngu er hægt að sækja um flugmannsstarf á vefnum.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Næstu inntökupróf verða dagana 17.-19. nóvember 2015. Umsóknarfrestur vegna þeirra prófa rennur út miðvikudaginn 11. nóvember.  Þetta verða jafnframt síðustu inntökuprófin á þessu ári, 2015.  Áfram verður opið fyrir umsóknir vegna inntökuprófa sem áætluð eru í mars 2016.
Öllum umsóknum verður svarað.
 
FYFIRSPURNUM SVARA:
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna, flug@icelandair.is

  

 

Sækja um starf

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf