crew on board

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmaður í rekstrar- og flugöryggisdeild flugfreyja og flugþjóna

Icelandair leitar að starfsmanni í rekstrar- og flugöryggisdeild flugfreyja og flugþjóna (Cabin Operations). Deildin annast starfsmannamál flugfreyja og flugþjóna, öryggismál og þjónustu um borð í flugvélum félagsins.
 
Starfssvið:
Ráðgjöf og stuðningur við flugfreyjur og flugþjóna
Eftirfylgni starfsmannamála og upplýsingagjöf til flugfreyja og flugþjóna
Árangursmælingar verkefna og aðgerða
Eftirfylgni árangursmælinga er varða öryggis-, þjónustu- og starfsmannamál og stýring verkefna þeim tengdum
Innleiðing og kynning fyrir flugfreyjur og flugþjóna á öryggis- og þjónustuferlum um borð í flugvélum félagsins
Framfylgja rekstraráætlun deildarinnar

Hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af mannauðs- og verkefnastjórnun er æskileg
Góð kunnátta í ensku og íslensku
Góð tölvufærni, sér í lagi á Excel töflureikni
Þekking á flugrekstri er kostur
Frumkvæði í starfi, vönduð og nákvæm vinnubrögð
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar (Lean Management )
 
Umsóknarfrestur:
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. október 2015.
 
Fyrirspurnir og nánari upplýsingar:
Ingibjörg Lárusdóttir I Forstöðumaður Cabin Operations I ingibjorgl@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I Mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is
 
Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu
starfsumhverfi. Við sækjumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til
lengri tíma.

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Flugmannsstarf

OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR UM FLUGMANNSSTARF HJÁ ICELANDAIR 

Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til starfa. Leitað er
eftir flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun.
Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns
1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).
 
Atvinnuflugmannsskírteini umsækjenda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu á Íslandi eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu (EASA) í samræmi við kröfur EASA, flugöryggisstofnunar Evrópu.
  
Krafa er um 500 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem flugstjóri.
Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir
flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts 2016.
 
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
 
UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
Afrit af atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum, heilbrigðisvottorði
og vegabréfi
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
Nýtt sakavottorð
 
Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
Heildarfartími
Fartími sem kennari
Fartími í blindflugi
Fartími sem flugstjóri
Fartími á fjölhreyfla flugvél
Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
Fartími á þotu og skrúfuþotu 

Eingöngu er hægt að sækja um flugmannsstarf á vefnum.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Umsóknir sem berast eftir 30. september verða skoðaðar fyrir inntökupróf áætluð 17.-19. nóvember.  Haft verður samband við umsækjendur.
 
FYFIRSPURNUM SVARA:
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna, flug@icelandair.is
 

 

Sækja um starf

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf