Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmaður í áhafnadeild

Laust er til umsóknar starf í áhafnadeild á flugrekstrarsviði á aðalskrifstofu.
Helstu verkefni áhafnadeildar er að annast útgáfu og eftirfylgni vinnuskráa fyrir áhafnir félagsins. 
 
Starfssvið:
Greiningar á nýtingu áhafna og vinnsla áætlana um áhafnaþörf
Gerð vinnuskráa fyrir áhafnir um borð í flugvélum félagsins
Yfirsýn yfir vinnutíma og fjarvistir áhafna
Samskipti við áhafnameðlimi auk annarra verkefna
 
Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða góð þekking/reynsla tengd starfi þessu.
Greiningarhæfni
Mjög góð tölvufærni, sérstaklega excel kunnátta
Góð enskukunnátta
Jákvætt hugarfar, frumkvæði og rík þjónustulund
Færni í almennum samskiptum og samvinnu
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 
Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þarf að geta unnið yfirvinnu og helgarvinnu. Starfsstöð er í Reykjavík.
 
Nánari upplýsingar veita:
Álfheiður Sívertsen,  netfang: alfheidur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir,  netfang: starf@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 4. desember 2016.

 

Sækja um starf

Starfsmenn í áhafnavakt

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum í áhafnavakt á Keflavíkurflugvelli sem hafa áhuga á krefjandi störfum í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
 
Starfssvið:
Dagleg áhafnavakt
Tengiliður milli áhafna og flugdeildar
Fylgjast með og uppfæra vinnuskrá áhafna
Samskipti við áhafnahótel
Halda utan um áætlunar- og leiguflugsskrá áhafna og áhafnir á erlendri grundu
Samskipti við viðskiptavini flugdeildar auk annarra verkefna.
 
Hæfniskröfur:
Góð menntun/reynsla sem nýtist í starfi
Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg þar sem hluti af starfinu fer fram á ensku
Góð tölvufærni
Jákvætt hugarfar, frumkvæði og rík þjónustulund
Færni í almennum samskiptum og samvinnu
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Um er að ræða vaktavinnu þar sem annars vegar er unnið er á dag- og næturvöktum og hins vegar á dagvöktum. Starfsstöð er á
Keflavíkurflugvelli. Hér er um framtíðarstörf að ræða.
 
Nánari upplýsingar veita:
Álfheiður Sívertsen, netfang I alfheidur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, netfang I starf@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 11. desember 2016.

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf