Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Sérfræðingur í tekjustýringu

Icelandair leitar að eldklárum sérfræðingi í tekjustýringardeild á sölu- og markaðssviði.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á tekjustýringu og öllu sem tengist starfi sérfræðings á því sviði.
 
Starfssvið:
Tekjustýring markaðar
Yfirumsjón með birgðastýringu
Vinnur að tekjuvernd (e. revenue integrity)
Greinir og túlkar sölu- og bókanaupplýsingar
Þróar og leiðir aðgerðir á sviði verðlagningar og birgðastýringar til að hámarka tekjur
Leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða
 
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í verk-, hag-, eða viðskiptafræði eða sambærilegum greinum
Framhaldsmenntun er æskileg
Góð ensku- og íslenskukunnátta
Framúrskarandi greiningarhæfni
Samskiptahæfni, hæfni til að vinna í hóp
Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Fróðleiksfýsn
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi. Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á að ná góðum árangri í starfi.
Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson, Mannauðsstjóri  markaðs- og sölusviðs, poa@icelandair.is
Matthías Sveinbjörnsson, Forstöðumaður  tekjustýring, matthias@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 30. september 2016.

Sækja um starf

Svæðisstjóri Icelandair á Íslandi

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í starf svæðisstjóra á Íslandi innan sölu- og markaðssviðs.
Hlutverk svæðisstjóra er gerð markaðs- og fjárhagsáætlunar og eftirfylgni sölustefnu Icelandair á Íslandi.
Söludeild vinnur náið með öðrum deildum við að ná settum markmiðum og leita leiða til framþróunar og vaxtar.
Svæðisstjóri hefur aðsetur á aðalskrifstofu Icelandair við Reykjavíkurflugvöll. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs.
 
Starfssvið:
Ábyrgð og daglegur rekstur sölusvæðis
Þróun, innleiðing og eftirfylgni á sölustefnu Icelandair
Yfirumsjón með starfsmannamálum deildarinnar
Ábyrgð á samskiptum við ferðaheildsala og ferðaskrifstofur
Þátttaka í auglýsingamálum og kynningarstarfsemi
Samskipti við erlenda samstarfsaðila
Stefnumótun og áætlanagerð
Náin samvinna með öðrum deildum innan sölu- og markaðssviðs
 
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðskipta- og/eða markaðsfræði, eða sambærileg menntun er skilyrði
Framhaldsmenntun á háskólastigi er æskileg
Alþjóðleg reynsla í sölu- og markaðsstarfi
Reynsla í stjórnun
Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
Reynsla af ferðaþjónustu eða flugtengdri starfsemi er æskileg
Mjög góð enskukunnátta
Jákvætt hugarfar og framúrskarandi samskiptahæfileikar 
 
Um er að ræða krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi, með mikla greiningarhæfni, sem vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar:
Pétur Ómar Ágústsson, mannauðsstjóri sölu- og markaðssviðs, poa@icelandair.is
Helgi Már Björgvinsson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs, hmb@icelandair.is 
Svali H. Björgvinsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, svali@icelandair.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 27. september 2016. 
 

Sækja um starf

Flugmenn / Pilots

Icelandair óskar eftir flugmönnum til starfa 
  
English version here

Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til starfa.
Leitað er eftir flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun.
Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns
1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).
 
Atvinnuflugmannsskírteini umsækjenda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu á Íslandi eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu (EASA) í samræmi við kröfur EASA, flugöryggisstofnunar Evrópu.
  
Krafa er um 300 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem flugstjóri.
Umsækjendur með færri en 500 flugtíma þurfa að hafa lokið Jet Orientation Course (JOC) áður en þjálfun hefst.
Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts 2017.
 
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
 
Umsóknum þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:
Afrit af gildu atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum,
Afrit af gildri blindflugsáritun á fjölhreyflaflugvél.
Afrit af gildu heilbrigðisvottorði
Afrit af gildu vegabréfi
Afrit af MCC skírteini.
Afrit af JOC skírteini (staðfestingu þarf að skila áður en þjálfun hefst)
Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
Nýtt sakavottorð (ekki eldra en 30 daga)
 
Á umsókn skal vera sundurliðun flugtíma sem hér segir:
Heildarfartími
Fartími sem kennari
Fartími í blindflugi
Fartími sem flugstjóri
Fartími á fjölhreyfla flugvél
Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
Fartími á þotu og skrúfuþotu
 
Umsóknarfrestur:
  
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2016 vegna ráðninga fyrir fyrstu námskeið sem haldin verða sumarið 2016.
Eftir þann tíma verður hægt að leggja inn umsóknir fyrir námskeið sem hefjast síðar og seinni tíma ráðningar.
 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef félagsins www.icelandair.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
 
Fyrirspurnum svara:
Starfsmannasvið, flug@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri,  hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson,  yfirflugstjóri,   thr.crew@icelandair.is

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf