Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Söluskrifstofa Icelandair í Reykjavík - Sumarafleysing

Laust er til umsóknar sumarafleysingar ferðaráðgjafa á söluskrifstofu félagsins í Reykjavík.  Á söluskrifstofu starfar hæfileikaríkur og fjölbreyttur hópur öflugra einstaklinga
sem veitir úrvalsþjónustu til viðskiptavina félagsins.

Starfssvið:
- Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum
- Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina
- Útgáfa ferðagagna
- Þjónusta við Saga Club félaga vegna vildarpunkta
- Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu 

Hæfniskröfur:
- Menntun í ferðafræðum er nauðsynleg
- Skilyrði er að viðkomandi hafi mjög góða ensku- og íslenskukunnáttu
- Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus bókunarkerfi er nauðsynleg
- Góð almenn tölvufærni 

Spennandi viðfangsefni í líflegu starfsumhverfi:
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi. Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á að ná góðum árangri í starfi.
Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma. 

Nánari upplýsingar veita:
Þorbjörg Björnsdóttir, thb@icelandair.is
Pétur Ómar Ágústsson, poa@icelandair.is 

Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á happinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 20. janúar

Sækja um starf

Ferðaráðgjafar í þjónustuveri Icelandair í Reykjavík

Laus eru til umsóknar störf ferðaráðgjafa í þjónustuveri Icelandair í Reykjavík. Í þjónustuveri starfar hæfileikaríkur og fjölbreyttur hópur öflugra einstaklinga í skemmtilegu vinnuumhverfi sem þjónusta viðskiptavini félagsins um heim allan.
Um er að ræða vaktavinnu, 8 tíma vaktir, 75% starf, kvöld- og næturvinna. Viðkomandi þarf að vera í stakk búinn að geta aukið við sig vinnu á álagstímum.
 
Starfssvið:
- Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum.
- Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta.
- Útgáfa ferðagagna.
- Þjónusta við Vildarklúbbsfélaga Icelandair.
- Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun í ferðafræðum er æskileg.
- Mjög góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
- Góð enskukunnátta er skilyrði.
- Þekking og reynsla af Amadeus bókunarkerfi er æskileg.
- Góð almenn tölvufærni er nauðsynleg.
 
Við leitum að öflugum einstaklingum í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi, liðsmönnum með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veita:
Hólmfríður Júlíusdóttir, frida@icelandair.is
Pétur Ómar Águstsson, poa@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á happinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 31. janúar

Sækja um starf

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf