Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða  í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum í tíu löndum.

Félagið byggir á árangursdrifnum starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni heild. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráði við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Lögð er áhersla á vandað starfsmannaval og við ráðningu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi.  Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu umhverfi.

Hjá Icelandair starfar úrvalshópur með sameiginleg skýr markmið, sem ber virðingu fyrir viðskiptavinum og samstarfsmönnum.

Icelandair hefur markað stefnu í umhverfismálum. Höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif frá starfsemi Icelandair og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Starfsmenn í áhafnavakt

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum í áhafnavakt á Keflavíkurflugvelli sem hafa áhuga á krefjandi störfum í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
 
Starfssvið:
Dagleg áhafnavakt
Tengiliður milli áhafna og flugdeildar
Fylgjast með og uppfæra vinnuskrá áhafna
Samskipti við áhafnahótel
Halda utan um áætlunar- og leiguflugsskrá áhafna og áhafnir á erlendri grundu
Samskipti við viðskiptavini flugdeildar auk annarra verkefna 
 
Hæfniskröfur:
Góð menntun/reynsla sem nýtist í starfi
Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg þar sem hluti af starfinu fer fram á ensku
Góð tölvufærni
Jákvætt hugarfar, frumkvæði og rík þjónustulund
Færni í almennum samskiptum og samvinnu
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dag- og næturvöktum. Starfsstöð er á
Keflavíkurflugvelli. Hér er um framtíðar- og sumarstörf að ræða.
 
Nánari upplýsingar veita:
Álfheiður Sívertsen, netfang I alfheidur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, netfang I starf@icelandair.is
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 31. janúar 2018.

Sækja um starf

Sumarstarf á söluskrifstofu Icelandair í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum á söluskrifstofu félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli.

Starfssvið
- Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina
- Sala á flugfargjöldum og hótelgistingu
- Útgáfa ferðagagna
- Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
- Menntun í ferðafræðum, IATA UFTAA próf er æskilegt
- Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus bókunarkerfi
- Góð íslensku og ensku tungumálakunnátta er nauðsynleg
- Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg
- Framúrskarandi samskiptahæfileikar
- Liðsmaður sem hefur jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund
- Hæfni til að vinna í hóp
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Geta til að vinna undir álagi

Um er að ræða tímabundna ráðningu frá febrúar til lok ágústs, með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Unnið er á vöktum 2-2-3

Við leitum að áhugasömum einstaklingum í spennandi og krefjandi starfi í alþjóðlegu og skemmtilegu starfsumhverfi

Nánari upplýsingar veita:
Ólafía G. Ólafsdóttir I olafia@icelandair.is
Ásta B. Davíðsdóttir I astad@icelandair.is
 
Umsókn ásamt ferliskrá óskast fylltar út eigi síðar en 31. janúar 2018

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf